Tag: Glorious Bitchery: Yorgos Lanthimos and The Favourite